Repartiment d’octavetes al CAP Molins de Rei

panfleto

El passat dilluns 26 d’octubre, les companyes del nucli confederal de CNT-AIT de Molins de Rei vam realitzar un piquet informatiu davant del CAP de Molins en suport al company acomiadat per l’empresa Ambulancias Domingo per denunciar unes condicions laborals deplorables i exercir el dret a la vaga. Davant la proximitat dels judicis relacionats amb el conflicte, des del nucli de Molins vam voler respondre a les peticions de solidaritat i fer-lo visible més enllà de la ciutat de Barcelona així com animar la gent a participar de les diferents estratègies de pressió a l’empresa que hi ha plantejades.

Com vénen dient les companyes de Barcelona, considerem que un servei públic d’ambulàncies de qualitat ens implica a totes. Això inclou treballadores amb unes condicions laborals dignes i un material en bones condicions. El fet que sigui una empresa subcontractada pel SEM, que és un servei de la Generalitat, només agreuja el conflicte.
L’acte de dilluns va ser un acte molt senzill que va transcórrer sense incidents durant el matí de dilluns i que va consistir en el repartiment d’octavetes a les usuàries del centre que hi entraven i sortien. En un moment donat, vam entrar al vestíbul per repartir-les entre la gent que esperava el seu torn i vam respondre a les preguntes de les persones que es van interessar en el conflicte.
Nucli confederal de CNT-AIT de Molins de Rei